وبسایت شخصی محمد حسین تیرآور

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده استبرسی پیامد های فعالیت های رسانه ای سید محمد خاتمی و هر آن کسی که بر سر بی منطقی خود باقی مانده است.آخرین یاداشتی که در نشریه حنیفا نوشته ام.
"پیامد فعالیت های رسانه ای سید محمد خاتمی، حدف سرمایه های اجتماعی و ایجاد تنفر در جامعه است"

بسم الله الرحمن الرحیم


#متنفر_بشو

در ابتدا باید متذکر بشوم که این یاداشت یک یاداشت سیاسی نیست و قصدی جز تحلیل پیامد اجتماعی یک حرکت سیاسی در آن وجود ندارد. البته سیاسی ننوشتن را فضیلتی نمیدانم، ولی قطعا از سیاستزدگی دوری میکنم.
کاش بهار امسال مسائلی مهمتر از سرما قصد کوچ و سفر از این کشور را داشتند و مردمش را با دشمنهای خارجی تنها می‌گذاشتند، اما ظاهرا خیلی از چیز ها حذف شدنی نیستند و هنوز ثابت قدم ایستاده اند.